Trwa wczytywanie produktów

(+48) 664-768-511 sklep@bogler.pl

Regulamin

 

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ

BOGLER

 

 

SPIS TREŚCI:

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

  3. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

  4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

  6. REKLAMACJA PRODUKTU

  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

  8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Drukarnia Internetowa www.bogler.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.